Loading...

Automatizimi i impiantit me anen e produkteve hardware OMRON. Gjithashtu dhe SCADA.
Instrumentat mates te perdorur ne impiant, flowmeter, pH meter , etj me ane te produkteve te Endress+Hauser.
Transmetimi i te dhenave realizuar ne rrjet komunikimi serial RS485, protokoll ModBus RTU dhe produkte te kompanise SENECA.